NƯỚC...

Quê mình mấy hôm rày lại mưa. Mưa. như chưa bao giờ ông trời được mưa vậy nên ...Nước cứ từ trên trời trút xuống. Tầm tã...!
                           NƯỚC...

                        Mưa! mưa mưa...

                        Mưa tầmm tã
                              cho lòng người tê tái!
                        Mưa đi qua
                              con nước buồn ở lại!
                        Trắng  bạc đầu
                              niệm khúc thời gian...

                        Nước...
                                  có nóng đâu !?
                                             mà đốt cháy tâm can...!


                                                                                                   BM . 31/10

bienman

Viết bởi Đào Phan Toàn
Mưa đi qua
con nước buồn ở lại!
Trắng bạc đầu
niệm khúc thời gian...
****************************
Những câu thơ như xoáy vào tâm can người đọc...Cảm ơn và chúc nhiều niềm vui!
---
Quê nào cũng một góc quê
May ra có chỗ đi về sớm...hôm.
Cảm ơn anh sẻ chia

Đào Phan Toàn

Mưa đi qua
con nước buồn ở lại!
Trắng bạc đầu
niệm khúc thời gian...
****************************
Những câu thơ như xoáy vào tâm can người đọc...Cảm ơn và chúc nhiều niềm vui!

bienman

4.Viết bởi SỬA ĐỒNG-XOÀI
Mưa đi qua
con nước buồn ở lại!
Trắng bạc đầu
niệm khúc thời gian...
để đêm nay
lơ đãng một con thuyền
một điệu sáo
khúc tương truyền mộng mị
một anh
một em
cùng hát lý...
ngày xưa!
suadx
---
tiếng gọt đàn
hay tiếng vọng của mưa
xao xác
nhặt khoan
nước cuồn cuộn chảy
nơi đó
nơi đây
mớ ba mớ bảy
một nhành rau cọng lúa cũng không còn...!
Cảm ơn anh Sữa xẻ chia

bienman

3.Viết bởi Đào Phan Toàn
Mưa tầmm tã
cho lòng người tê tái!
***********************************
Nỗi lòng người xa xứ dã thốt lên những câu thơ nhói lòng...
---
Cảm ơn sự xẻ chia của Lương y Đào Phan Toàn.
Chúc anh thành công trong mọi công việc.

bienman

2.Viết bởi phuquang
Nước
theo thời gian
từng giọt rơi
cho mùa màng trĩu hạt
Nước
theo con người
mặn
nhạt
khó phân
Nước
lúc không cần
làm nên nỗi khổ...!

Xẻ chia.
---
Biển vui vì bạn thăm và chia xẻ.
Chúc bạn nhiều niềm vui.

bienman

1.Viết bởi Em
Nước...
có nóng đâu !?
mà đốt cháy tâm can...!
-------
Chia xẻ với anh nỗi lòng nơi quê mẹ.
Chúc anh an bình.
---
Rất vui em đã ghé qua
Chúc em trên dưới trẻ già đều vui

SỬA ĐỒNG-XOÀI

Mưa đi qua
con nước buồn ở lại!
Trắng bạc đầu
niệm khúc thời gian...
để đêm nay
lơ đãng một con thuyền
một điệu sáo
khúc tương truyền mộng mị
một anh
một em
cùng hát lý...
ngày xưa!
suadx

Đào Phan Toàn


Mưa tầmm tã
cho lòng người tê tái!
***********************************
Nỗi lòng người xa xứ dã thốt lên những câu thơ nhói lòng...

phuquang

Nước
theo thời gian
từng giọt rơi
cho mùa màng trĩu hạt
Nước
theo con người
mặn
nhạt
khó phân
Nước
lúc không cần
làm nên nỗi khổ...!
Xẻ chia.

Em

Nước...
có nóng đâu !?
mà đốt cháy tâm can...!
-------
Chia xẻ với anh nỗi lòng nơi quê mẹ.
Chúc anh an bình.